Látogatóink száma

We have 2 guests online
There are no translations available.

Jegyzőkönyv

 

A kuratórium ülésének helye

Székesfehérvár Árpád u. 3.

A közgyűlés levezető elnöke, beosztása

Falusi Tamás kuratóriumi elnöke

Időpont (dátum, óra)

2015. március 30.

Jelen lévők:

 

 

 

 

 

 

Meghívott vendégek:

Hegedűsné Kurucz Zsuzsanna alapító

Falusi Tamás kuratórium elnöke

Ampli Ferencné kuratóriumi tag

Lőrincz Lajos kuratóriumi tag

Sütőné Antal Annamária kuratóriumi tag

Bátori József kuratóriumi tag

 

Gárdonyiné Kocsi Ilona szakember

Tögl Ferencné ügyintéző

 

 

 

A közgyűlés napirendje:

Sorszám:

1/2015

A 2014. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló  elfogadása

 

2/2015

Döntés az alapító okirat módosításáról

 

3/2015

2015. évi költségvetési tervezet és munkaterv

 

4/2015

Aktuális ügyek, teendők

 

 

A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja. A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknek a személyére.

 

Jegyzőkönyv vezető

Sütőné Antal Annamária

Igen szavazat

100 %

Nem:

0%

Tartózkodás:

0%

Hitelesítő

Ampli Ferencné

Igen szavazat

100 %

Nem:

0%

Tartózkodás:

0%

 

A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium egyhangúan jóváhagyta a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot.

 

 

Sorszám:

1/2015

 

A 2014. évről szóló számviteli tv. szerinti beszámoló és mellékleteinek elfogadása

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Falusi Tamás

Levezető elnök

Ismertetésre került a 2014. évről szóló beszámoló. Hozzászólás, kérdés nem volt.

 

Szavazás a napirendről:

 

Igen szavazat:

100,00%

Nem szavazat:

0,00%

Tartózkodás:

0,00%

 

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az alapítvány  számviteli tv.  szerinti beszámolóját

egyhangúlag elfogadták

                           

 

 

Sorszám:

2/2015

 

Döntés az alapító okirat módosításáról

 

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Falusi Tamás

Levezető elnök

Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy: a Székesfehérvári Törvényszék a szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele iránti kérelmét elutasította. Közhasznú jogállás törlésének időpontja: 2014.06.01. Indoklás: a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek az alapító okirat rendelkezéseinek hiányosságából eredően nem teljesültek, a társadalmi támogatottság tekintetében a 2013. évre vonatkozóan nem felelt meg (megfelelő erőforrás, megfelelő társadalmi támogatottság). A közhasznúsági jogállás törlése, az új civil törvény és az új Ptk. tv. Szükségessé tette az alapító okirat módosítását és a változás bejegyzés iránti kérelem beadását a bírósághoz.

Dönteni kell arról, hogy az alapítvány megszűnésekor az alapítói vagyon, eszközök hová kerüljenek. Javaslatok: „Mozgássérültek Viktória Alapítványa” Székesfehérvár Erzsébet u. 20. Horváth Klára vezetővel fel kell venni a kapcsolatot és egyeztetni e tárgyban. Ha vállalják, akkor bekerülhet az alapító okirat módosításba.

Az alapító okirat módosításához székhely használat hozzájáruló nyilatkozatot is be kell csatolni. Az épület – az alapítvány székhelye – a Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatalhoz tartozik, ahonnét írásban megküldték állásfoglalásukat, melyben nem támogatják székhelyként történő bejegyzését. Javaslatukra a Fehérvár Civil Központ (Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.) javasolják székhelyként történő használatra. A civil központtól a nyomtatványt a kérelemhez már megkaptuk, ügyintézése történik. Levelezési címnek (posta, stb.) a kuratórium elnökének címe lesz megadva.

Az alapító le szándékozik mondani, én mint kuratórium elnök további 1 évig vállalom e tisztséget. Ez idő alatt kell a személyi cseréket megoldani, az alapítvány további „hogyan tovább”-járól dönteni.

 

Szavazás a napirendről:

 

Igen szavazat:

100,00%

Nem szavazat:

0,00%

Tartózkodás:

0,00%

 

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az alapító okiratot  egységes szerkezetben a módosításokkal együtt

egyhangúlag elfogadták .

                           

 

Sorszám:

3/2015

 

 

2015. évi költségvetési tervezet és munkaterv

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Falusi Tamás

Levezető elnök

A levezető elnök ismertette az éves költségvetés tervezetét, és munkatervét. Szóbeli kiegészítés: a költségvetés összege a pályázatok, a SZJA 1 %-os felhasználása, és más támogatottság függvényében változhat.

Falusi Tamás: szja 1 % gyűjtéshez kitöltött formanyomtatványt (adószám) kell szétosztani.

Szavazás a napirendről:

 

Igen szavazat:

100,00%

Nem szavazat:

0,00%

Tartózkodás:

0,00%

 

Határozat:

A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai a 2015. évi költségvetési tervezetet és munkatervet

egyhangúlag elfogadták .

                           

 

 

 

Sorszám:

4/2015

 

Aktuális ügyek, teendők

 

Előterjesztő, szóbeli kiegészítés

Falusi Tamás

Levezető elnök

NEA működési c. pályázat: 535.000,- Ft-ra pályáztunk. NEA szakmai c. pályázat: afázia klub folytatása: 769.000,- Ft-ra pályáztunk, (személyi, dologi). 2014. év végén önkormányzattól működési célra 75.000,- Ft-ot nyertünk. A Holdkő Alapítványhoz beadott pályázatunk – számítógépekre sajnos nem nyert.

Alapítvány honlapja: gondozása, karbantartása átadásra került  Sütőné Antal Annamária részére. További anyagok átküldése részére.

 

Javaslatok:

- Béres Alapítvánnyal kapcsolatfelvétel (sporteszközök, vitamin)

- Fehérvár Travel Alapítvány: pályázat eszközökre, kártyás mobiltelefonra,

- Az afázia-klub programjaihoz a szükséges eszközök listájának összeállítása – felkértük Gárdonyiné Kocsi Ilona szakembert ennek elkészítésére, és ő elvállalta

- Böjte Csaba által alapított Szent Imre Iskolaház megkeresése

- Démoszthenész Egyesület megkeresése

- Fehérvár tv. „Beszélgetések” c. műsor megkeresése

- Figyelni az önkormányzati pályázati kiírásokat (nyári táboroztatás); Civil Nap a Fehérvár Plázában.

 

Szavazás a napirendről:

 

Igen szavazat:

100,00%

Nem szavazat:

0,00%

Tartózkodás:

0,00%

 

Határozat:

Az aktuális ügyek, teendők napirendi pontokban felvetett javaslatokat, teendőket a kuratórium ülés tagjai

egyhangúlag elfogadták .

                           

 

 

 

 

 

………………………..........

 
 

levezető elnök

 

………………………….

 

…………………………….

jegyzőkönyv vezető

 

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácsadás, vizsgálat

Előzetes bejelentkezés alapján térítésmentes beszédvizsgálatokat és tanácsadást tartunk minden korosztály számára
Vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben! Kattintson a Kapcsolat oldalunkra, kollégánk hamarosan válaszol. Köszönjük.